Popkoor “Sing for Joy”

Over Sing for joy
In 2009 kreeg Josee van der Mark het idee een popkoor op te richten.

Zo’n koor bestond nog niet in Elburg.

Ze vroeg aan partner Nico Meijerink of hij mee wilde doen en zorgen voor gitaarbegeleiding.

Hij was er enthousiast voor.

Er verscheen een oproep in het plaatselijke krantje en bij de eerste repetitie stonden er zo’n 12 zanglustigen.

Doelstelling is vooral het zelf plezier hebben in samen zingen.

Hoewel Josee geen dirigent opleiding heeft wordt wel meerstemmig gezongen.

In de loop der jaren breidde het koor zich uit tot zo’n 25-30 personen.

De gitaarbegeleiding werd veranderd in instrumentale-versies van liedjes.

Lees meer: http://www.singforjoyelburg.nl/over-ons/

Datum

mei 02 2024

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie

Zaal 1
Categorie
Popkoor Sing for Joy

Organisator

Popkoor Sing for Joy