Organisatie

De Vereniging Gemeenschapscentrum Elburg – ‘t Huiken – wordt gevormd door ruim vijftig verenigingen op het gebied van sport, cultuur en politiek binnen de gemeente Elburg. Elke vereniging kan een vertegenwoordiger afvaardigen naar de ledenvergadering. Deze komt tweemaal per jaar bijeen, in de regel in de maanden juni en december.

De leden van het bestuur van het centrum worden, al of niet op voordracht van de leden-verenigingen, benoemd door de ledenvergadering. De voorzitter wordt rechtstreeks door de ledenvergadering benoemd.

De statuten bieden de mogelijkheid om bestuursleden op persoonlijke titel voor te dragen. Het bestuur zelf benoemt de bestuursleden in hun functie. Het bestuur vergadert in de regel een keer per maand.

Het huidige bestuur

  • De heer M. van Es | Bestuurslid
  • Vacant | Bestuurslid – technische zaken
  • De heer C. Hengeveld | Penningmeester
  • Mevrouw L. Sneevliet-Radstaak | Secretaris, plv voorzitter
  • De heer M. Wijnne | Bestuurslid

Medewerkers

Gert de Groot

Gert de Groot

Beheerder
Rick Viets

Rick Viets

Assistent Beheerder
Kor Muller

Kor Muller

Algemeen Medewerker
Aartje Vos

Aartje Vos

Huishoudelijk- en buffetmedewerkster
Annelies Mulder

Annelies Mulder

Buffetmedewerkster
Sandra       Prins

Sandra Prins

Buffetmedewerkster
Alie van Aperlo

Alie van Aperlo

Buffetmedewerkster